Uhlířské Janovice

Uhlířské Janovice - informace


Neoficiální stránka
Oficiální stránka
Informace na serveru mesta.obce

Uhlířské Janovice leží na mírně zvlněné planině stoupající pozvolna z Polabské výšiny. První písemná zmínka o městě je z roku 1352. Asi od roku 1167 drželi zdejší krajinu páni z Divišova (později ze Šternberka), kteří založili roku 1242 svůj hrad nad řekou Sázavou- Český Šternberk. Zakladatelem Uhlířských Janovic byl Jan ze Šternberka (podle něho tedy název Janovice). Přívlastek v názvu Uhlířské (někdy také Uhelné) je znám až od roku 1352 a připomíná dobu, kdy se v okolí pálilo v milířích uhlí. První městský znak udělil Uhlířským Janovicím roku 1540 Jan Holický ze Šternberka.

Uhlířské Janovice mají několik historických památek: kostel sv. Jiljí v románsko-gotickém stylu, který pochází již z XI. století, kostel sv. Aloise v barokním stylu byl postaven na náměstí v roce 1795 a socha sv. Václava, která zaujímá své místo od roku 1858 též na tomto náměstí. V letech 1853 až 1860 bylo vybudováno ve městě nejvíce komunikací. V roce 1899 započala stavba lokání železniční dráhy Kolín-Ledečko. V letech 1925-1933 byl okrašlovacím spolkem zřízen městský park, postaveno koupaliště a v roce 1928 otevřena Hospodářská záložna s Poštovním a telegrafním úřadem. Nastává rozvoj zemědělství, řemesel a spolkové činnosti. Německá okupace a druhá světová válka se těžce podepsala na lidských životech. V dalších letech po roce 1848 dochází ke vzniku nových státních podniků. Zanikají tradiční soukromé obchody a služby. V polistopadovém období roku 1989 zde opět začíná zdárný rozvoj soukromého podnikání. Byla dokončena stavba čistírny odpadních vod a skládky tuhého komunálního odpadu v Blátě, postaven dům s pečovatelskou službou a probíhá stavba komunálních bytů. Uhlířské Janovice jsou velkým nákupním centrem pro chataře, chalupáře a rekreanty z okolních rekreačních oblastí.

Více viz historie.

ballStatistické informace


Rozpočet Uhlířských Janovic na rok 2001.

Okres Kutná Hora Poloha 15°04´V 49°53´S
UTO 328 PSČ 285 04
Katasrální výměra 2 5460 000 m2 Průměrný věk 35,5
Počet obyvatel 3100 vývoj V produktivním věku 1801
Starosta MVDr. Pavel Bohatec    

Úřady Obchody Banky Důležité telefony Městské zastupitelstvo

ballÚřady

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Městský úřad Uhlířské Janovice
Václavské náměstí 6
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 0328 433065, 432050
fax.: 0328 432022
e-mail: uhljan@nextra.cz 
úřední hodiny: Pondělí 700-1630
        Středa 700-1700
Zástupce primátora či starosty: Mgr. Jiří Buchta
Tajemník: Ing. Václav Marhan
Správce informačního systému: Jana Semerádová
Sociální odbor MÚ
Vedoucí: Hana Sadílková
tel. 0328 432649
fax. 0328 432022
Finanční odbor MÚ
Vedoucí: Karolína Kádnerová
tel. 0328 432021
fax. 0328 432022
Rozsah činnosti: tvorba rozpočtu, účetnictví města, mzdová a pokladní agenda, evidence majetku a pohledávek
Živnostenský úřad
Vedoucí: Marie Mocová
tel. 0328 432021
fax. 0328 432022
Majetkoprávní odbor MÚ
Vedoucí: Miloslav Jirků
tel. 0328 432021
fax. 0328 432022
Rozsah činnosti: sepisování smluv kupních, směnných a darovacích, o nájmu nebytových prostor a pozemků,
vykonává agendu spojenou s restitučními nároky, spolupracuje s organizací hospodařící v městských lesích, 
vede registr domů, přiděluje čísla popisná a názvy ulic Do působnosti odboru patří matrika a evidence obyvatel, 
agenda občanských průkazů a cestovních pasů, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin) - Marie Zelingerová. 
Součástí odboru je také podatelna, kde se přijímají písemné žádosti o poskytnutí informace, je zde vykonávána 
správa hřbitovů - Helena Krajcová.
Odbor životního prostředí a výstavby MÚ
Vedoucí: Ing. Jaromír Petránek
tel. 0328 432021
fax. 0328 432022
Rozsah činnosti: Odbor ŽP a výstavby se dělí na: - stavební úřad - vedoucí Marie Mižišinová - územní, 
stavební a kolaudační rozhodnutí, povolování drobných staveb, terénních úprav..., přestupková řízení na úseku 
stavebního zákona - Lenka Boháčková, Ing.Luboš Křivánek. - odpadové a bytové hospodářství - Pavlína Heřmanová - smlouvy 
o nájmu bytů, platba za svoz, uložení a likvidaci odpadů, místní komunikace, rybářské lístky - životní prostředí - Jana 
Semerádová - vodní hospodářství, povolování staveb domovních studní, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení stromů, 
ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu.
Odbor obchodně-technických služeb MÚ
Vedoucí: Jaroslav Urban
tel. 0328 432173
fax. 0328 432022
Úřad práce
Václavské náměstí 115
tel. 0328 432602, 432603
Kontaktní místo SSP (středisko sociální podpory)
Václavské náměstí 6
tel. 0328 433102
Finanční úřad
Pečírkova 168
tel. 0328 432648, 432601, 432716
fax. 0328 432310
Kulturní a Infirmační Centurm KIC
Uhlířské Janovice
Pěčírkova 168,
285 04 Uhlířské Janovice
tel.:   0328 432197, 0606 130 589
e-mail: kic.uhljan@seznam.cz
Pošta
Komenského 402
Policie
Kolínská 269 

ballObchody

ballBanky

Česká Spořitelna, a.s.
Jungmannova 152
tel. 0328 432035
Václavské náměstí 115
tel. 0328 432691
fax. 0328 432575

ballDůležité telefony

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Ohlašovna tel. poruch 129
Informace o číslech 120
Pomoc v nouzi na silnici 124

ballMěstské zastupitelstvo

PříjmeníJménoTitul Volební strana Počet
hlasů
KašparJindřich  7 Česká strana sociálně demokratická 565
NovotnýFrantišek  7 Česká strana sociálně demokratická 521
BohatecPavelMVDr. 53 Občanská demokratická strana 467
JechStanislav  7 Česká strana sociálně demokratická 434
ZajíčekFrantišek  902 Sdružení nezávislých kandidátů 396
OpplZdeněk  7 Česká strana sociálně demokratická 374
BuchtaJiří  901 Sdružení nezávislých kandidátů 348
DrahotaJosef  902 Sdružení nezávislých kandidátů 334
DvořákJiříIng. 53 Občanská demokratická strana 320
ČežíkJiří  53 Občanská demokratická strana 310
KrauerJaroslav  901 Sdružení nezávislých kandidátů 295
NešporováKarlaMUDr. 102 Unie svobody 288
ProkešPetr  901 Sdružení nezávislých kandidátů 271
ProvazníkJosefIng. 53 Občanská demokratická strana 228
RücklováAlena  1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 187