Sudějov - informace

Informace na serveru mesta.obce

Osada byla založena až v 18. století kolem poutního kostela svaté Anny. Ten byl postaven v letech 1724-25 nad léčivou studánkou na místě kaple z konce 17. století (dnes pramen sveden do kaple před kostelem). Roku 1742 byly přistavěny trojkřídlé ambity, ale jejich postranní křídla byla roku 1819 stržena. Barokní kostel je jednolodní budova s obdélníkovým, polygonálně uzavřeným presbytářem a sakristií se zvláštní cibulovitou střechou. Nad ozdobným průčelím štít se sochou svaté Anny. Nad portálem kamenný znak stavebníka Karla J. Bredy. Z Ambitů zachováno jen východní křídlo. Má dvě nárožní a jednu střední kapli s otevřenými arkádami. Střední kaple má šindelovou střechu s lucernou a je v ní obraz od V. Kramolína z roku 1761 "Osvobození Vídně od Turků polským králem Janem Sobieským". Před ambity jsou představeny dvě jednopatrové zvonice s cibulovitými střechami a mezi nimi je vchod do ambitů. Ke kostelu vede schodiště se dvěma kamennými sochami andělů. Na návsi barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1749.

Sudějov

ballStatistické informace
Okres Kutná Hora Poloha 15°06´V 49°51´S
UTO 0328 PSČ 285 04
Katasrální výměra 392 m2 Průměrný věk 52.5
Počet obyvatel 61 vývoj V produktivním věku 28
Starosta      

Úřady Obchody Banky Důležité telefony Městské zastupitelstvo

ballÚřady

 Dále též odkazy na stránce odkazy

OBECNÍ ÚŘAD SUDĚJOV
P. UHLÍŘSKÉ JANOVICE
285 04  SUDĚJOV

ballObchody

ballBanky

ballDůležité telefony

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Ohlašovna tel. poruch 129
Informace o číslech 120
Pomoc v nouzi na silnici 124

ballMěstské zastupitelstvo

PříjmeníJménoTitul Volební strana Počet
hlasů

Sudějov