Jak hledat na internetu

 Protože je mnoho lidí, kteří nevědí, jak hledat informace na intenetu, rozhodl jsem se sepsat následují text a pokusit se jim tím pomoci, pokud by měl někdo nějaký další dotaz, napište mi

Vlk

 Asi největším problémem a zároveň výhodou Internetu je jeho obsáhlost. Na intenetu dnes můžete najít velmi široké spektrum informací, počínaje neznámými autory přes zprávy z tisku a kurzy akcií a konče třeba stránkami o vtipech a parodiích. To sebou ale také přináší problém, jak se v tomto zmatku orientovat a jak nalézt adresu (ve zkratce často nazývanou URL) hledané informace. Abychom to ulehčili začátečníkům, musíme si říci co pod touto adresou rozumíme.

 adresa - URL: Každý dokument je někde umístěn na nějakém počítači, který funguje jako server, jako uživatele Internetu nás naprosto nemusí zajímat, jak takový server vypadá, jak funguje a co je asi nejlepší, kde leží, protože to pro nás nemá význam (teda kromě rychlosti spojení, ale i to je relativní a závisí na mnoha jiných okolnostech. Často je spojení z USA do ČR rychlejší, než z jedné strany Prahy na druhou). Jediné co musíme znát je adresa tohoto serveru, adresář a jméno souboru, který hledáme. Typická adresa vypadá následovně:

http://free.prohosting.com/~nemec/index.shtml
1------
    2------------------
             3------
                 4-----------
A skládá se z těchto částí:
1) http://
Jméno protokolu - je pro většinu dokumentů http:// a nemusí se psát, protože je nastaveno v moderních prohlížečích automaticky
2) free.prohosting.com
Jméno serveru - většinou má tři části oddělené tečkou (proto se takové adresy nazývají domény třetího řádu. Občas se můžeme setkat s doménami druhého a čtvrtého řádu, skládajícími se ze dvou resp. čtyř částí oddělených tečkou. Asi nejzajímavější je poslední část. Ta nám může něco napovědět o umístění serveru, protože je různá pro různé státy. Např. koncovka cz - Česká Republika, sk - Slovensko, uk - Velká Británie, de - Německo, atd. zvláštní význam má koncovka com pro obchodní stránky (od anglického commerce). Nemusí to ovšem znamenat, že stránka s koncovkou cz je v češtině.
3) /~nemec/
cesta k dokumentu na serveru. Podobně jako cesta k nějakém,u souboru na vašem počítači.
4) index.shtml
Jméno souboru, který bude zobrazen.
Neděste se prosím, pokud něčemu nerozumíte, většinu věcí pochopí člověk buď časem, nebo se bez nich naučí žít. Takže teď se podíváme, jak vlastně hledat informace.

No naštěstí si to mnoho lidí uvědomilo a proto vznikli dva druhy stránek - vyhledávače (anglicky search engines) a rozcestníky neboli adresáře (anglicki directories). Ty nám pomohou najít požadovanou informaci a pozor zcela zdarma. Pouze s nimi musíme umět pracovat. Ale není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. Nejprve si řekneme, jaký je mezi nimi rozdíl. Adresář bychom mohli přirovnat k telefonnímu seznamu, adrsáři firem atd. Je to vlastně totéž v elektronické podobě. Jsou zde kategorie, které mají další podkategorie, .... a v nich jsou obsaženy odkazy na jednotlivé stránky. Doporučuji se podívat na čeký SEZNAM, většinu věcí pak člověk okamžitě pochopí bez dlouhého vysvětlování. No a vyhledávače. To jsou stránky, kde zadáte váš dotaz a počítač vám nabídne seznam stránek, které podle něho odpovídají vašemu dotazu a odkazy na ně. Blíže si to ukážeme na příkladu. Důležité je vybrat správně dotaz.

 Dotaz - no ano na co se zeptat, to je sama otázka pro sebe. Asi neexistuje obecný a jednoznačný postup a závisí na zkušenostech, jak dobře člověk odkaz zvolí. Nejprve něco technického a pak si uvedeme konkrétní příklad, jak něco najít. Většina vyhledávačů mpracuje s takzvanými logickými výrazy. Co to vlastně znamená. Je třeba přiznat, že to není nic zcela přesně definovaného, spíše se postupně dochází k sjednocování podobných pravidel. Jedná se vlastně o to sdělit počítači podmínku, kterou má námi hledaný dokument splňovat, tedy co má obsahovat. Pokud například hledáme něco o Ulířských Janovicích, můžeme zadat slova Uhlířské Janovice. Většina vyhledávačů tomuto dotazu bude však rozumět tak, že nalezne všechny dokumenty obsahující slovo Uhlířské nebo Janovice, pouze na začátek seznamu dosadí ta, která obsahuje obě. Ovšem může se jednat o stránku o Zelených Janovicích, kde jsou uhlířské milíře, protože už tato věta vyhovuje našemu dotazu (obsahuje obě slova). Abychom dostali pouze stránky, které obsahují obě slova, můžeme před ně dát znaménko +, které znamená, že dokument musí obsahovat dané slovo dotaz +Uhlířské +Janovice tedy nalezne stránky, které obsahují obě slova. (Jako poznámku uveďme, že znaménko - značí, že dokument dané slovo obsahovat nesmí.) Nicméně předchozí příklad stáne naši podmínku splňuje. Pomůckoou je vyhledávání přsného řetězce. Uděláme to tak, že slova uzavřeme do uvozovek. Dotaz +"Uhlířské Janovice" nalezne tedy dokumenty, které musí obsahovat přesný řetězec Uhlířské Janovice. Další pomůckou jsou pak logické operátory AND, OR, NOT (!píšeme velkými písmeny!), které nám umožní více požadavků najednou. Význam je následující:
něco AND něco oba požadavky musí být splněny
něco OR něco alespoň jeden z požadavků musí být splněn
NOT něco požadavek nesmí být splněn
Složité? Nikoliv, podívejme se na to na příkladě. Hledejme všechny stránky o sportovních a kulturních akcích v Uhlířských Janovicích, které neorganizuje sokol. Náš dotaz pak můž vypadat následovně +"Uhlířské Janovice" AND (sport OR kultura) -sokol. Tento dotaz tedy říká: ukaž všechny dokumenty, které obsahují Uhlířské Janovicee a zároveň buťo slovo kultura nebo slovo sport a nesmí obsahovat slovo sokol. (povšimněme si role závorek, chovají se podobně jako v matematice, pokud bychom je vynechali, význam by se podstatně změnil a hledali bychom stránky, které obsahují Uhlířské Janovice a slovo sport a nesmí obsahovat slovo sokol, nebo dokumenty, které obsahují slovo kultura a nesmí obsahovat slovo sokol.

 Dalším problémem je naše české skloňování, předchozí dotaz by selhal, pokud by dokument neobsahoval slovo kultura, ale třeba kulturní program. Pomohou zde tzv. wild-cards tj. znaky $ a *. $ (znak dolaru) nahrazuje jeden libovolný znak, zatímco * libovolný počet libovolných znaků. Dotazu Janovick$ vyhovuje tedy dokument obsahující Janovický, Janovická, Janovické, Janovicko atd. Ale nikoliv Janovickou, Janovic atd. Ty však (stejně jako ty první vyhovují) dotazu Janovick*. Náš dotaz z minulého odstavce bychom asi pozměnili na: +"Uhlířské Janovice" AND (sport OR kultur*) -sokol.

 A na závěr ještě několik rad a poznámek:

Aby mohl každý vyzkoušet vyhledávání, je zde k dispozici několik vyhledávacích skriptů. Jedná se spíše o rychlou možnost otestování zde popsaných triků, lepší možnosti nabízejí samotné vyhledávací servery.

Open Dir - český

www.opendir.cz

GoTo search

Kanoodle

Atomz

Hledaný text:
Hledat:  Alespoň jedno slovo Všechna slova Přesná fráze
Podobně znějící slova (především angličtina)
Hledat v: 
Ukaž::   výsledků   shrnutí
Třídit podle: 

Freefind

  Prohledat toto sídloorProhledat web        powered by FreeFind
 
  Hledání na tomto sídle Hledání na webu

BraveNet

Internet Super Search
  
Bravenet Web Services

 Jinou cestou jsou adresáře a rozcestníky. Je třeba postupovat po jednotlivých kategoriích. Dříve uvedený příklad by asi znamenal následující postup: kategorie Úřady --> kategorie města --> kategorie město U --> Stránka Uhlířské Janovice. Tento postup je vhodný, pokud je zřejmé, do jaké kategorie hledaná informace spadá. Nalezení jízdní řádů ČD je pak postup kategorie Doprava --> Jízdní řády --> stránka s jízdními řády železnic. Opět chce znát strukturu a kategorie konkrétního rozcestníku a zlaté pravidlo, zkoušet, zkoušet, zkoušet.

Mnoho štěstí při hledání (a nalézání) informací vám přeje Vlk.