Rataje nad Sázavou - informace


Oficiální stránka
Informace na serveru mesta.obce
Vlastivědný klub Šterberk, Muzeum středního posázaví v Ratajích n. S.

Již od roku 1336 se připomínají dva hrady. Spodní z nich, Pirkštejn, přestavěn roku 1724. Vstupní brána přeměněna ve zvonici a palác na faru. Na místě druhého, horního hradu Rataje je dnes zámek původně renesanční. V 17. století byl přestavěn barokně a rozšířen. Barokní kostel z let 1691-92 na místě starší stavby.

Hrad postaven v 1. pol. 14. stol. Jindřichem z Lipé, pojmenován Pirkštejn r. 1366 na paměť pův. rodového sídla pánů z Lipé a Dubé. V 1. pol. 15. stol. v držení významného politika Hynka Ptáčka z Pirkštejna. Koncem 15. a v průběhu 16. stol. v držení pánů ze Švamberka a Malešických z Černožic. Zpustošen selským povstáním r. 1627. Od r. 1636 v majetku pánů z Talmberka, pustý hrad přeměnil poč. 18. stol. hrabě Václav Oktavian Kinský na faru a věž na zvonici.

Příklad hradu s plášťovou zdí, zachován téměř v celém rozsahu. Proti městu válcová věž (zdi tlusté 4 m), trojprostorový patrový palác se zaoblenými rohy v jižní části hradu, na konci ostrohu parkán s hradbou se střílnami.

Na místě horního got. hradu ze 14. stol., přestavěn renes. v 16. stol. Roku 1675 postavil František Maxmilián z Talmberka za účasti stavitele O. de Guarde zámek

Trojkřídlá patrová budova na půdorysu U. Jižní křídlo pův. got., přestavěno renes. s pavlačí v patře, záp. a sev. křídlo raně barokní s arkádovým nádvořím. Nad průjezdem v záp. křídle erb pánů z Talmberka, na střeše věžička s lucernou. V arkádě přízemí sev. křídla zazděna dvě úzká got. lomená okénka z pův. hradu. Před záp. průč elím zámku trojkřídlá budova býv. renes. pivovaru.

Rataje nad Sázavou

ballStatistické informace
Okres Kutná Hora Poloha 14°57´V 49°50´S
UTO 0328 PSČ 285 07
Katasrální výměra 1 328 m2 Průměrný věk 40,7
Počet obyvatel 596 vývoj V produktivním věku 325
Starosta      

Úřady Obchody Banky Důležité telefony Městské zastupitelstvo

ballÚřady

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Obecní úřad Rataje nad Sázavou
Zámek 1
285 07  RATAJE NAD SÁZAVOU

ballObchody

ballBanky

ballDůležité telefony

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Ohlašovna tel. poruch 129
Informace o číslech 120
Pomoc v nouzi na silnici 124

ballMěstské zastupitelstvo

PříjmeníJménoTitul Volební strana Počet
hlasů