Autorův sloupek - Vlk - 08/20/2001 15:59:24 (Starší články.)
Život v našem bahénku

Mám to štěstí (smůlu), že se již podruhé nalézám v podniku, který se prodává a shodou okolností oba zahraničnímu partnerovi. V prvním případě jsem se mohl usmívat, protože jako pracovník civilní služby jsem byl naprosto nepostižitelný a také jsem neměl co získat. Dnes je situace sice skoro stejná (přecházím na jiné místo, takže se opět mohu chovat jako pozorovatel) nicméně přeci jen mi osud podniku není zcela lhostejný (minimálně proto, že problémy této instituce by vzhledem k velikosti postihly každého občana ČR). A mohu také srovnávat, co se dělo v malém podniku v provinčním městě a k čemu odchází v podniku, jehož zaměstnanci rádi tvrdí, že je na Evropské, ne-li světové úrovni. To srovnání však pro ně nevychází příliš lichotivě. Opět je zde patrný \"boj o koryta\". Nehaňme politiky, že bojují o svá místa v parlamentu. Mohu zodpovědně prohlásit, že (samozřejmě až na výjimky) se naprosto stejně chovají ředitelé, jejich náměstci, ředitelé divizí, ... A není zde rozdíl v nějaké morálce, platí spíše úměra: čím větší peníze jsou ve hře, tím tvrdší a špinavější je boj. Zahraničnímu partnerovi pak stačí počkat, až na sebe naši pracovníci v oblecích a kravatách naházejí špínu a všechno postupně vyleze najevo. Üskoky a rány pod pás jsou na denním pořádku a je bohužel také pravdou, že velmi často nezvítězí ten \"pracovně\" lepší, ale ten, kdo má ostřejší lokty.


Takový je asi normální svět. Vidím mnoho z těchto lidí kličkovat na poradách a snažit se dokázat, jak jsou potřební a dobří (protože i velká zvířata mají ještě větší zvířata nad sebou) a pak se v televizi při rozhovoru s redaktorem o názoru na vývoj ekonomiky tváří jako stělesnění nevinnosti, kritizují nečistou hru podnikatelů, špatnou práci soudců atd. No a protože mají kravatu, oblek poslední módy a umí dobře mluvit, reportéři a většina lidí jim věří a říká: \"Ten kdyby tak chtěl jít do politiky, takovej chytrej, vzdělanej a slušnej.\" Nemohu než podotknout, že v politice je mnoho chytrých a vzdělaných lidí, bohužel však platí, že peníze a moc většinou dokáží člověka hodně změnit. Nenechme se plést kravatami a obleky. Ty slušného člověka nedělají. Dívejme se na to, co lidé opravdu dělají a jak se chovají. Sako a kravatu si umí, s prominutím, obléci i blb a zloděj.


00005