Autorův sloupek - Vlk - 07/20/2001 09:44:40 (Starší články.)
Praha nebo okolí

Protože v současné době uvažuji o změně zaměstnání, setkávám se s velmi zajímavým jevem. Až příliš často slyším u mimopražských zaměstnavatelů větu: \"Tady není Praha, my vám můžeme nabídnout maximálně ...\" Možná by nebylo od věci, aby si všichni tito lidé uvědomili co touto větou vlastně říkají. Platy jsou nižší (a to dost podstatně) tj. peníze plynou jinam nebo peníze nejsou. V prvním případě musí být tedy vyšší náklady na management (protože myšlenka, že mimo Prahu jsou vyšší nájmy mi přijde absurdní), na vývoj (chci ho vidět), jinam ???? V druhém případě to pak znamená, že je tvořen nižší zisk a tedy je nižší produktivita práce. Ale to je možná právě zásluha lidí z managementu, kteří jsou prostě neschopní. Takže touto větou nám zaměstnancům potenciální zaměstnavatel vlastně s velkou pravděpodobností říká: \"Víte já nejsem tolik schopný, jako management v Praze, takž pode mnou se budete muset spokojit s nižším platem.\"


Je hezké, že jsou naši zaměstnavatelé upřímní a nebojí se přiznat své chyby. Jen si možná neuvědomují, že většina nejlepších prsotě odchází do Prahy a zahraničí a se zbytkem se bude vysoké produktivity práce dosahovat obtížněji. Prostě jako obyčejně všechno souvisí se vším.


00002