Uhlířské Janovice - Posázaví

Citáty
Život je jako bonboniéra, záleží na tobě, co si vybereš. Forrest Gump
To co tě nezabíjí, tě posiluje. Conan
Život je cesta ke smrti. Wulf
Nikdy v životě jsem nikoho neumučil k smrti, nenuť mě k tomu. Salomon Kane
Chybovat je lidské, ale pokud se guma opotřebuje dříve než tužka, není něco v pořádku J. Jenkins
Manželství se musí vyvarovat svárů, když láska už není silná natolik, aby usmiřovala. Rostand
Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější, než hrozit a trestat. Marden
Člověk je omyl přírody. Gilbert
Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač byl ochoten zemřít. Balzac
Ovšemže věřím ve slepé štěstí; jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lodí, které nemám rád... Cocteau
Před tím, co za mnou jde, prchám; za tím, co prchá, jdu sám. Ovidius
Nejen na moři či v boji se pozná udatný muž, zdatnost se projeví i na loži. Seneca
Chyby působeené lidmi je možné vyloučit pouze tehdy, jestliže vyloučíme působení lidí. D. Darnas, P. Clements
Dejte mi pevný bod a pohnu i Zemí. Archimedes
Ten problém sis vymyslel,
řekla mi takticky.
Odpověď na něj je snadná věc,
jen to zvaž logicky. Paul Simon
I say yes, you say no,
I say stop, you say go. J. Lennon, P. McCartney
Počítač je zařízení, které dokáže za minutu udělat tolik chyb, kolik by tisíc matematiků dělalo deset let. anonym
Josu dvě cesty, jak přistupovat k řešení problémů:
1) vyřešit je tak jednoduše, že v řešení zřejmě nejsou žádné nedostatky;
2) vyřešit je tak složitě, že v nich žádné nedostatky nejsou zřejmé. T. Hoare
Želva je tu s námi tak dlouho proto, že ona je lepší než cokoli jiného co do své želvovitosti. E. Fredkin
Příčiny, které mohou zruinovat muže jsou tři: ženy, hazard a bezmezná důvěra k odborníkům. Georges Pompidou
Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední. John Steinbeck
Mohu odolat všemu kromě pokušení. Oscar Wilde
Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let. Jean Paul
Člověk se rád směje, jiným. S. J. Lec
Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování. R. L. Stevenson
Čím promyšleněji lidé jednají, tím účiněji je může postihnout náhoda. F. Duerrenmat
Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají. anonym
Je to horší než zločin, je to chyba. Fouché
Chybovat je lidské, ale člověk se přitom cítí báječně. Mae Westová
Soudím, že pánbůh, tvoře člověka, přecenil své možnosti. Oscar Wilde
Ovládej vášeň; neposlouchá-li, poroučí Horatius
Nikdo z nás není bez hříchu; jsme lidé, nikoliv bozi Petronius
A třeba trest chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne Horatius
Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den Seneca
I ta nejsnadnější věc bude se ti zdát obtížnou, budeš-li ji dělat nerad Terentius
Kdo nic nedělá, má dlouhou chvíli. Seneca
Svět je nádherná kniha, která nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. C. Goldoni
Kdo vládne okamžikem, vládne životem. M. Ebnerová-Eschenbacjová.
Snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem pohřbu i hrobník Mark Twain
Každý nejméně pozná sám sebe. Cicero
Ani jeden člověk není takový hlupák, aby nedospěl k úspěchu alespoň v jedné věci, když je vytrvalý. Leonardo da Vinci
Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale věří tomu, co děláte. K. Světlá
To, co způsobuje stáří, není věk, ale opuštění ideálů. K. Světlá
Rodiče chválí svoje děti, tím podvědomě chválí sebe. Seneca
Když mluvíte se ženou, poslouchejte především, co vám říkají její oči. V. Hugo
Jen jedna věc by byla horší než žít se ženami - žít bez nich. O. Wilde
Každý z nás by měl mít svůj Everes. Každý by měl mít ve svých snech ukryt vrchol, na který by jednou chtěl vystoupit. Edmund Hillary
Výchova dětí je činnost, při níž musíme umět obětovat čas, abychom jej později získali. Jean Jacques Rousseau
Všechno, co je jen pro autora, nemá žádnou cenu. B. Pascal
Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. S. Smiles
Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny: kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní. J. Renard
V životě ženy rozlišujeme 7 období:
batole, děvčátko, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena. G. B. Shae
Žena může z muže udělat milionáře, ale jen z takového, kteý je miliardářem. Ch. Chaplin
Láska je jako štěstí: nemá ráda když se za ní běhá. Th. Gautier
Kdo není schopen obětí, není hoden ani lásky. Chateaubriand
Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje. J. Jesenský
Ze všeho, co je věčné, je láska nejkrásnější. Moliere
Manželství samo o sobě není ani dobré, ani zlé, úspěch či neúspěch je jedině v nás. A. Maurois
Nabídka k manželství ne největší kompliment. V mnohých případech ten poslední. H. Rowlandová
Štěstí - to je dobré zdraví a zlá paměť. E. Hemingway
Štěstí je rovnováha mezi tím, co jsmee a tím, čím chceme být. B. Pascal
Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednou. E. M. Remarque
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. D. Spitzer
Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. A. de Vigny
Vrcholem přátelství není, když odhalíme přítelovi své chyby, ale když mu odhalíme jeho chyby. S. Smiles
MěŇte své záliby, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire
Práce je neustálé omlazování. A. Rodin
Úspěch navštěvuje jen ty, kteří vedou život plný práce. F. D. Roosevelt
Ne to, co mám, ale to, co vím je mým bohatstvím. Th. Carlyle
Nejjednodušší a nejtěžší je povědět čistou pravdu. K. Čapek
Často jsem litoval svá slova, ale nikdy jsem nelitoval své mlčení. M. Aurelius
Mám rád povídky, které se skládají pouze ze začátků a konců. Prázdná slova mě nudí. A. P. Čechov
Není hanbou nic nevědět, hanbou je nechtít se nic učit. Seneca
Nikdo nedává víc než ten, kdo dává naději. L. N. Tolstoj
Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. M. Gándhí
Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti. O. S. Marden
Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire
Lidstvo má jen jednu opravdu dobrou zbraň - je to smích. Mark Twain
Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. Oscar Wilde
Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. Migue de Cervantes
Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas
Manžel je člověk, který ženě pomáhí v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helena Rowlandová
Žena je jenom žena. Ale dobré cigárko, to je pokouřeníčko. Joseph Rudyard Kipling
Jedna hádka s manželkou mne stojí více energie než pět tiskových konferencí. Charles dw Gaulle
Žárlivost je oheň - parohy se v něm snadno scvrknou, ale ten zápach! Jonatha Swift
Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blebec - starej byl taky jednou blbec mladej. Jan Werich
Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí; ať vypráví ten, kdo je přijal Seneca
Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoliv jinou pohromou. Cicero
Ja snadnější se sporu vyvarovat, než ho pak odvracet. Seneca
Naháníš-li mnohýnm strach, měj se pořed mnohými na pozoru. Ausonius
Spojenectví s mocnými nikdy není upřímné. Pheadrus
Odpouští-li mnoho, stává se mocný ještě mocnějším. Publilius Syrus
Radostně přijímej dary přítomné chvíle! Horatius
Jak často se náhodou stane to, co by ses ani neodvážil si přát. Terentius
V životě smrtelníků jsou takové zvraty, že neštěstí se rodí ze štěstí a štěstí z neštěstí. Plinius
Cokoliv přesáhne míru, octne se v nejistém bodě. Seneca
Déja vu není dovolená, i když budete mít volno - dovoletá, to je totiž výdech, zatímco Déja vu je nádech!
Impuls, to je podnět, pobídka, náhlá inspirace. Může zapadnout nebo ovlivnit celý život.
Vaše dětí nejsou vašimi dětmi, jsou syny a dcerami Života. Ch. Džibrán
Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného. A. C. Clarke
Jsou věci, které nemůžeš prožít sám.
Nekjlepší způsob, jak předvídat historii, je vytvářet ji.
Cokoliv přesáhne míru, octne se v nejistém bodě. Seneca
Dřív než začneš, uvažuj, a když uvážíš, pak je třeba rychlého činu, Sallutius
Příležitost se nesnadno nabízí, ale lehce ztrácí. Publilius Syrus
Umíráme horší než jsme se narodili. Je to chyba naše, nikoliv přírody. Seneca
Život ja nemocnicí, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Baudelaire
Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw
Lidé jsou jako malé děti: hrozně je těší, když je někdo ještě menší. Laub
Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil a srdce, aby se jí neubránil. Campristron
Flirt na dálku je jako dort v obrázkové knížce. Farkas
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou jeho pochybnosti. Goetha
K chybám mládí se nevracíme, ony se vracejí k nám. Afor
My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat. Čapek
Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně. Courtoisovo pravidlo
Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně. Blaise Pascal
Nesnažte se mít pravdu příliš často. Andersonův zákon
Narážky je lepší chápat než dělat. Andersonův zákon
Všechno se dá pokazit najednou, ale napravit jedině postupně. Tudiskův princip
Kdo dal život dítěti, stal se jeho dlužníkem. Fabre
Život je jako řada stanic, kde jsme zmeškali nebo chytili svůj vlak. Galsworthy
Když pocítíš vlatní velikost, rychle pohlédni, jestli nesedíš na hostině trpaslíků. LEC
Puberta je složité období, během něhož se propracujeme od kakaa k pivu. M. Ž.
Je sice dobré smát se jako poslední, jenomže se člověk nemusí dočkat. N. Ž.
Osamělost člověka není vždy v tom, že je sám. Stendhal
Najde o to, kam člověka postaví, ale o to,jak tam stojí. Annel
Méně nebezpeční jsou ti, kteří proti nám mluví, než ti, kteří proti nám myslí. Trautmann
Každá náhoda ja dlouho připravovaná nevyhnutelnost. Hevier
Výt s vlky ještě neznamená, že nás nesežerou. Trautmann
Mlčení je forma souhlasu, která má nejmenší vliv na seběvědomí. Bernhardt
Udělená výjimka se napříště stává očekávanou výsadou. Murphyho zákon
Velké vášně jsou jako přírodní síly; jan na směru, kterým se ubírají, závisí, či pomáhají nebo škodí. Boerne
Přirozeně, že vím, že nic nevím, ale každý to vědět nemusí. Gundelach
Osud nesmíme dráždit žádnými návrhy, neboť si velmi zakládá na tom, že má vlastní nápady. Waggerl
Popel, který si zítra budeme sipat na hlavu, už poletuje ve vzduchu. Gundelach
To, co v sobě nemá žádné tajemství, nemá už ani žádné kouzlo. France
Život by byl rájem, kdyby jsme už našli mír tam, kde ho uzavíráme. Kudzus
I nejmenší vrták může zavinit potopení člunu. Trautmann
Polopravda není nikdy polovinou celé pravdy. Waggerl
Nejmoudřejsí je číslo. Pythagoras
Hloupost je stále připravena k obdivu. Boileau
Rozum je jako květina: moudrým rozkvétá, hloupým chřadne. židovské přísloví
Rozum je vždy až poslední pramenem lásky. Helvétius
Üplní hlupáci a moudří lidé jsou neškodní - nebezpeční jsou jen ti napůl hloupí a napůl moudří. Voltaire
Nic není hloupější než hloupí smích. Catullus
Předstírat hloupost na správném místě je velmi moudré. Cato
Pokud nevíš kam jdeš, kterákoliv cesta tě tam dovede.
Nejlepší cesta, jak předvídat budoucnost je vytvářet ji.
Pokud bych chtěl potrestat zemi, nechal bych vládnout filozofy. Frederick II, the Great (1712-1786)
Příliš často zaměňujeme pohyb s postupem. Cyclops
Nemůžeš jít kam chceš, pokud nevíš, kde jsi.
Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínské přísloví
Nenávidět lidi je jako spálit si vlastní dům, abyste se zbavili krys. Hary Emerson Fosdick
Strach zabíjí myšlení. Paul Muad'Ib
Život je mít a chtít víc. F. Nietzscher
Učitel ti otevře dveře. Vstoupit ale musíš už sám. Čínské přísloví
Amerika je kotel, v němž obyčejní lidé v podstatě zůstanou připálení na dně, zatímco všechna špína vyplave na povrch. Charli King
Francouz je slimákožrout, který si pochutnává na sýru, páchnoucímu podobně jako lidské nohy. Je to zabedněnec, nutící své vlastní tělo pít víno. P. J. O'Rourke
Británie je jedinou zemí na světě, v níž je jídlo nebezpečnější než sex se sousedovou ženou. Jackie Mason
Němčina je nejpdivnější jazyk - zní podobně jako když někdo zvrací do sáčku v Boeing 747. Willi Rushton
Proti hlouposti i bohové bojují zbytečně. Nietzsche
Svině, která se dostane ke korytu, nebude menší. anonym
Ke korytu se těžko dostává ten, kdo není svině. anonym
člověk se může šeredně přepočítat, když nepočítá se vším.
Hlouposti doby mají pro ty, co přijdou, stejnou cenu jako její moudrosti.
Holub na střeše je na tom daleko líp, než brabec v hrsti.
Přátele stvořil bůh, když měl výčitky, že stvořil rodinu.
Vždy budou existovat lidé, kteří budou chtít přerozdělovat peníze místo toho, aby je vydělávali.
Při zápachu není vůbec důležité, odkud vítr vane, ale kam.
Člověk celý život dělá kompromisy, ale kompromis se smrtí ještě neudělal nikdo.
Ze života nikdo nevyvázne živý.
Slova svoboda a svobodný se používají k označení toho, že člověk již nemá co ztratit.
Nikdo nechce umřít, ale každý chce mausoleum.
K hlouposti patří to, že cizí chyby nalézá, na své zapomíná. Cicero
Krásu pobrala od otce. Byl plastických chirurgem. Groucho Marx
Kolik hloupostí namluví lidé jenom proto, že chtějí říct něco nového. Voltaire
Nenávidět lidi je jako spálit vlastní dům, abyste se zbavili krys. Harry Emerson Fosdick
Uvažuj nad minulostí a budeš znát budoucnost. Čínské přísloví
Nemůžeš se dostat tam, kam chceš, pokud nevíš, kde jsi.
Velmi často zaměňujeme pohyb s postupem. Cyclops
Pokud bych chtěl potrestat zemi, nechal bych vládnout filozofy. Frederick II, the Great (1712-1786)
Njelepší cesta, jak předpovídat budoucnost je vytvářet ji.
Pokud nevíš kam jdeš, každá cesta tě tam dovede.
Radost a uspokojení jsou ošidné.
Intelekt je nástroj vůle.
Etika existuje jen v očích diváka.
Strach je zabijákem mysli. Paul Muad'Ib
Život je mít a chtít více. F. Nietzsche
Vše co chceme pochází z potřeby, proto neustále strádáme. Intelekt nás učí oprostit svoji vůli a potřebu - nestrádat. Arthur Schopenhauer
Znát ostatní je moudrost, znát sebe sama je osvícení. LaoTzu
Nehledej stopy starých lidí, hledej a zjišťuj, co viděli jejich oči. Basho
Učitelé ti otevírají dveře. Vstoupit ale musíš sám. Čínské přísloví
Anarchismus je založen na pozorování, že pouze málo lidí je schopno ovládat sebe a ještě méně je schopno ovládat ostatní. Edward Abbey
Na počátku byl stvořen vesmír. To mnohé rozčílilo a bylo považováno za velmi špatnou ideu. Douglas Adam
Moře bez vln nevychová zkušené námořníky. Africké přísloví
Člověk bez představivosti je bez křídel. Muhammad Ali
Člověk, kterému se v 50 zdá svět stejný jako ve 20, promarnil 30 let svého života. Muhammad Ali
Nechápu, proč někteří lidé potřebují rok k napsání románu, když si ho lehce mohou koupit za pár dolarů. Fred Allen
Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí. Woody Allen
Ještě nikdy jsem neviděl tak komplikovaný problém, který by se z jistého pohledu nezdál ještě komplikovanější. Poul Anderson
I bohové mají rádi humor. Aristotle (384-322 B.C.)
Štěstí, to je dobré zdraví a špatná paměť. Ingrid Bergman (1917-1982)
Holubička je symbolem lásky,
láska však někdy nadělá vrásky... D.L.
1
1
1
1
-1'


Znáte nějaké moudro, které stojí za zaznamenání. Neváhejte a zašlete ho na moji adresu nemec@math.cas.cz, nebo ho pomocí následujícího formuláře vložte přímo do stránky.

Wulf

Citáty a moudrosti
Citát
Autor
(nepovinné)
Váš e-mail
(nepovinné)

00010