Kácov - informace


Informace na serveru mesta.obce

Tírna lnu a lihovar. Barokní zámek přestavěný kolem roku 1730. Původně gotický kostel přestavěn v nejednotném slohu roku 1862. Barokní fara z roku 1718.

Pův. sídlem kácovských pánů byl tzv. Pustý zámek, got. hrádek, který zanikl asi v 15. stol. Dnešní zámek dala postavit na místě starší renes. stavby Marie Anna Toskánská v l. 1726-1733

Obdélná stavba o 17 okenních osách, patrová do nádvoří, dvoupatrová k řece; po stranách nižší hranolové věže s cibulovými báněmi. Střední chodba přisvětlována basilikálně střešním světlíkem. Na fasádách zajímavé figurální iluzívní malby v místě slepých oken. Chodba z r. 1730 spojuje zámek s farním kostelem P. Marie. Při zámku hosp. dvůr.

Na místě dnešního zámku stávala druhá tvrz založená v pol. 15. stol. Za kruté vlády Kinských vypuklo na panství r. 1627 selské povstání a rebelové tvrz vyplenili. Místo ní byl postaven prostý ba-rokní zámek, jehož přízemí bylo kamenné a patro dřevěné. Noví majitelé zámek postupně rozšiřovali, když r. 1726 získala panství toskánská kněžna Anna Marie Františka sídlící v Zákupech, dala zpustlý kácovský zámek přestavět ve stylu barokního severoitalského šlechtického sídla. Zámek má čtverco-vý půdorys a průčelí k Sázavě má dvě patra a severní průčelí k městu je jednopatrové. Východní a západní strany mají výstupky s cibulovitými báněmi. Severní průčelí je převýšeno polopatrem typic-kým pro tento zámek. Je to vlastně chodba umožňující příchod do všech místností zámku. Uvnitř byla bohatá štuková výzdoba. V r. 1815 jej měl dostat syn Napoleona l. Bonaparta, Napoleon II. zvaný Orlík, ale nikdy se ho neujal. Zemřel r. 1832 ve věku 21 let v Rakousku, kde žil s titulem vévody Zákupského. V r. 1847 připadl zámek slabomyslnému císaři Ferdinandu V. a jako habsburský majetek byl r. 1918 zkonfiskován ve prospěch čsl. státu a sloužil státním lesům. Původně gotický kostel p. Marie ze 14. stol. byl v 1. pól. 18. stol. zbarokizován, r. 1819 upraven empírově a neslohově přestavěn r. 1862. Je to trojlodní stavba s pravoúhlým presbytářem, se sakristií a oratoří. Věž je jednopatrová s jehlancem a vysokými půlkruhovými okny. Kostel je spojen 150 m dlouhou chodbou se zámkem. Barokní fara z r. 1718. Na nám. barokní Mariánské sousoší Čtrnácti pomocníků, hodnotná práce z r. 1730 z červeného pískovce se sochou P. Marie na vrcholu.

V r. 1897 se v Kácově rozšířila výroba hrnčířského zboží, které se rozváželo do širokého okolí. Výroba po 1. světové válce zanikla. Od r. 1728 až do 19. stol. byla ve mlýně pod zámkem papírna a později pila s elektrárnou. Průmysl dnes zastupuje tírna lnu, pivovar a výroba pomůcek pro tělesně postižené. Narodil se zde Jan Valerián Jirsík (1798-1883) spisovatel, lidumil a českobudějovický biskup, který se zasloužil o udržení češství v jižních Čechách. Proti kostelu má pamětní desku.

ballStatistické informace
Okres Kutná Hora Poloha 15°02´V 49°46´S
UTO 0328 PSČ 285 09
Katasrální výměra 1 116 m2 Průměrný věk 39,5
Počet obyvatel 856 vývoj V produktivním věku 475
Starosta      

Úřady Obchody Banky Důležité telefony Městské zastupitelstvo

ballÚřady

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Obecní úřad Kácov
285 09  KÁCOV
tel.: 0328 494204, 0328 494375

ballObchody

ballBanky

ballDůležité telefony

 Dále též odkazy na stránce odkazy

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Ohlašovna tel. poruch 129
Informace o číslech 120
Pomoc v nouzi na silnici 124

ballMěstské zastupitelstvo

PříjmeníJménoTitul Volební strana Počet
hlasů