Stručné životopisy kolínských zvonů

Zvony chrámu sv. Bartoloměje:

Zvony kostela sv. Víta na Zálabí:

Zpravodaj Města Kolína
Maria - zvon kostela sv. Víta
Jediný zvon, který zůstal v kostele sv. Víta na Zálabí ja Maria, zvaný též Slepička
Bartoloměj
V pořadí čtvrtý zvon jménem Bartoloměj byl v říjnu roku 2000 vyzdvižen na zvonici u stejnojmenného chrámu.