O těžkém rozhodování židovské dívky

Při vzájemném soužití židovské komunity s křesťanskou většinou v Kolíne docházelo k nejedná kolizi. Některé z nich pramenily z odlišné víry.

V letech 1665 až 1666 zaznamenáváme několikaměsíční příběh patnáctiletého židovského děvčete Máří či Mysle (Mischle), která původně chtěla konvertovat ke křesťanství. Náboženské výchovy dívky se ujali kolínský děkan P. Jan Karel Sedlecký a dva kapucíni, představený Frater Ladislav Perlenec á Frater Roch, kteří se nedávno usadili v Kolíně. Ubytována byla v křesťanské rodině. Příbuzní Mysle jejího kroku velmi želeli. Drželi za ni smutek, protože, jak bylo zvykem, byla považována za zemřelou a její ztráta ovlivňovala život celé komunity. Když se však ukázalo, že má o svém rozhodnutí pochyby, pokoušeli se ji spolu s dalšími přesvědčit k návratu. Současně starší židovské obce jednali s úřady, přičemž prokázali obezřetnou zkušenost.

Shodou okolností se případ udal v době, kdy Židé tajně očekávali brzký příchod Mesiáše. V Evropě, Africe i Asii se mezi nimi nebývalé rozšířilo mohutné mesianistické hnutí, spojené s jeho iniciátorem a vůdcem, falešným mesiášem Sabtajem Cvi, jenž se prohlásil za spasitele a určil datum vykoupení na 18. června 1666. Hnutí mělo ohlas i v českých zemích, ale nevíme,

jak konkrétně v Kolíně. Z náznaků výpovědí, které byly provedeny při zmiňovaném sporu o konverzi děvčete, lze soudit na znalost zjeveni Natana z Gázy, jenž v něm o rok dříve Šabtaje vyhlásil za mesiáše. Židovská obec, v tak rozjitřené atmosféře radostného napětí, o to více pociťovala negativně úmysl Mysle. Všichni doufali v blížící se spasení a zatím jedna z nich odpadla!

Velký psychický tlak z katolické i židovské strany na labilní děvče způsobil, že bezmyšlenkovitě měnila své názory a mohla dokonce ohrozit své souvěrce neuváženými výroky. 23. května 1666 pak uprchlá z děkanství do Židovské ulice, kde se skrývala. Kapucíni i městští radní se pokusili donutit Židy k vydání dívky, ale ti ji vytrvale zapírali. Církev měla sice na konverzích zájem, avšak naštěstí ve městě převážila snaha o smírné řešení problému.

Když se na přelomu června a července dívka najednou zčista jasná objevila a s konečnou platností opakovaně prohlásila, že chce zůstat u židovské víry, aféra postupně utichla. Arcibiskupská konzistoř 9. července povolila, aby Mysle zůstala mezi Židy. Na oficiální rozhodnutí však již dívka nečekala, ihned po svém propuštění z přezkušování víry opustila rodný Kolín, aby se vyhnula případnému trestu a nejitřila vztahy ve městě.

LADISLAV JOUZA - MF Dnes