Zhoř byla založena na místě získaném vypálením lesa

Celá řada našich obcí nese jméno Zhoř; jenom ve středních Čechách jsou A. Profousem a J. Svobodou (Místní jména v Čechách IV, Praha 1957) zmiňovány tři vsi takto pojmenované: na Kutnohorsku (1358), Rakovnicku (1383) a Sedlčansku (1336). Jejich vznik spadá do 14. století.

Jméno Zhoř je utvořeno od slovesa shořet, podobně jako Seč od sekat, pláč od plakat. Zdrobňovací příponou -ec ze jména Zhoř byla utvořena podoba Zhořec.

Tato jména patří k takzvaným jménům mytebním. Byly tak nazývány vsi vzniklé na půdě získané vypálením lesa, křovin apod.

V Čechách i na Moravě najdeme též často se vyskytující pojmenování Žďár. Ve výše uvedené monografii se ve středních Čechách uvádějí sídelní lokality Žďár na Sedlčansku (1479) a Mnichovohradišťsku (1403), Zdary na Rakovnicku (1469). Při srovnání se jmény choř zjistíme, že vsi byly založeny až v 15. století, tedy o sto let později.

Žďár nad Sázavou je průmyslovým a kulturním, centrem Českomoravské vrchoviny. Původní ves byla založena v místech, kde se nyní říká Staré město. Na městečko byla povýšena v polovině 13. století, městem je od roku 1607. Jméno města Zdaru je poprvé doloženo roku 1234 v latinizované podobě Sár. V roce 1252 byl založen na severním okraji města cisterciácký klášter (dnes je zde muzeum dějin knihtisku).

Od základní podoby Žďár s významem "vypálené, vyžďářené místo" byly utvořeny zdrobnělé podoby, které nacházíme v toponymii - Žďárec, Žďárek, Žďárky, Zdířek, Zdírec.

Prosek je místní částí Prahy 9. Původně byl Prosek vsí, kterou podle tradice založil už r. 970 kníže Boleslav. V historických pramenech je poprvé připomínána k roku 1115 (Prosek). Tehdy již zde stál kostel sv. Václava, románská bazilika asi z poloviny 11. století. Prosek byl připojen k Praze roku 1922. Místní jméno vzniklo ze staročeského prosek "prosekána cesta v lese, průsek, prorub" a znamenalo "ves u průseku", popřípadě "ves v průseku", rozumí se tím na půdě, která musela být získána vymýcením, prosekáním porostu. V naší toponymii se setkáváme též s místními jmény Proseč, Prosečnice, Rozseč, Seč, Příseka apod.

JITKA MALENÍNSKÁ Ústav pro jazyk český AV ČR - MF Dnes