Stříbro v Kutné Hoře objevil kdysi mnich Antonín

Stříbro se v Kutné Hoře začalo těžit v druhé polovině třináctého století. Ložiska stříbrné rudy byla na území sedleckého kláštera objevena kolem roku 1260. Podle dávné legendy stříbro našel mnich Antonín, který pracoval na klášterní vinici.

Pověst říká, že Antonín se do lesů u vsi Sedlec vypravil, aby se poohlédl po nové orné půdě. Kráčel stále dál, až se ocitl v místech, kde dnes stojí kostel Všech svatých. Chtěl si odpočinout a ve stínu stromu usnul. Zdál se mu velmi zvláštní sen -kopal motykou do země a udeřil na kovovou skříňku. Kopal dále a zjistil, že se všude blýská stříbro. Stříbrné byly balvany Í kořeny. Když se Antonín probral z neklidného spánku, rozhlížel se po stříbru. A opravdu ho našel - tři dlouhé stříbrné pruty, které vyrůstaly ze skály. Informace z jiných historických pramenů, které má k dispozici kutnohorská knihovna, nejsou tak romantické.

"Hovoří se zde o tom, že v době, kdy nastal odliv rud na známých těžištích, rozjeli se prospektoři do jiných Částí země a hledali nové žíly. Protože v okolí Kutné Hory se již v desátém století razili stříbrné mince - na hradiŠti v Malině, významném sídle rodu Slavníkovů -předpokládali, že právě zde na stříbro narazí," řekla Lenka Frankoví-cová z městské knihovny.

Dolování stříbrných rud se do historie Kutné Hory zapsalo velkým písmem. Díky svému bohatství se Kutná Hora stala druhým nejvýznamnějším městem českého království. Hlavnímu městu Praze konkurovala nejen na poli hospodářském a politickém, ale i kulturním. Sláva Kutné Hory vyplývající z těžby stříbrných rud již dávno pominula.

Dodnes si však město uchovalo mnohá zákoutí, středověké uličky i řadu význačných stavebních a, uměleckých památek. To vše podbarveno bohatou historií vytváří neopakovatelný kolorit, pro který se město stává cílem domácích i zahraničních návštěvníků. Díky obrovskému množství architektonických památek a pro je jich zachovalost byla Kutná Hora v roce 1995 zapsána do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

mnich (10K)
MINCOVNA. Díky stříbru vznikla v Kutné Hoře i mincovna, jejíž model si lze prohlédnout v tamním muzeu
MF Dnes - JANA SYSLOVÁ