O Prušácích v městském ložumentu

Odpoledne 17. května roku 1757 přitáhl ke Kolínu pruský generál von Bevern, který nechal vojsko tábořit u Nové Vsi. Sám se ubytoval v Kolíně v domě "U Zlatého beránka" na náměstí, stejně jako jeho důstojnický sbor. Plukovník Tettenhorn našel pokoj "U Zlaté štiky" a tři majorové společně se dvěma prapory granátníků se ubytovali v kasárnách vedle radnice a po domech sousedů. Tehdejší rychtář Jindra z Oberthalu si na hostech vyprosil za šest dukátů "ochranný list" proti drancování a ostatní měšťané zaplatili 130 zlatých, aby se vyhnuli opevňovacím pracím. Ty museli nakonec oddřít kolínští židé.

V důsledku přípravy k obraně byla zazděna Horská brána (v dnešní Kutnohorské ulici) a v sedmnácti domech zřízeny vojenské lazarety, v nichž museli měšťané ošetřovat zraněné. Nakonec se museli vykoupit i z povinnosti pochovávat zemřelé do labského písku. Město bylo celý měsíc uzavřeno, vojáci nechtěli pustit nikoho dovnitř ani ven. Konec útrapám přišel 16. června, kdy kníže Bevern odtáhl z města vstříc pruské porážce.

Na paměť sedmileté války, v níž byla bitva u Kolína nejslavnějším vítězstvím rakouských barev, postavili kolínští občané na náměstí u Mariánského sloupu sochy čtyř světců - Jana, Pavla, Vojtěcha a Prokopa.

Kolínský zpravodaj