U Příčov býval největší větrný mlýn v Evropě

Příčovy - Uprostřed polí nedaleko Sedlčan stojí zřícenina největšího větrného mlýnu v Evropě. Najdete ji na mírné vyvýšenině mezi vesnicí Příčovy a rybníkem Musíkem.

"Dvakrát to tu byli z Holandska přeměřovat. A máme to potvrzené je největší," chlubí se príčovský starosta Pavel Nevlida.

"Jsme i členy 'Mezinárodního sdružení pro větrné mlýny TIMS a řádně platíme příspěvky."

Větrník ,,Na Chlumkách" je představitelem v Čechách měně častého Holandského typu mlýna, který má podobu kužele nebo válce s otáčivou sférou. Dnes jeho původní velikost dotazují mohutné zdi ve tvaru obrovské díže s nesčetnými otvory a okénky.

Kolem historie mlýna existuje jen řada domněnek. "Vůbec nic se o něm neví," říká Nevlida. "Ač jsme bádali v různých archivech, i v tereziánském. Je to vedené, ale spíš jako sýpka. ne jako větrný mlýn."

První zmínky o mlýnu z roku 1617 uvádějí, že "všech sedům osob v něm jsou poddaní". V té době se sice ještě ve větrníku pracovalo, ale jisté je, že ve druhé polovině 18. století byl pobořen. Tomu nasvědčuje i historka z oné doby.

Podle ní si sedlák Chalupa ze sousedních Dublovic za dlouhého sucha, kdy neměli mlynáři vodu, zařídil na dvoře svého statku jakýsi mlýneček poháněný voly. Ačkoliv mlel jen mouku "černou" a zadarmo, aby zahnal hlad, by] přece předvolán na Chlumec a obžalován, že mlynaří na úkor počestného cechu mlynářského. Při výslechu se hájil rázně a vyčítal pánům, proč prý vrchnost nechala větrník zpustnout.

A postoj "vrchnosti" se dodnes nezměnil. "Je to státní památka, o kterou se stát nestará," říká Nevlida a pokračuje, "všechno jsme tam vykopali my."

Obecní úřad Příčovy provedl v roce 1995 na své náklady fixaci horní a spodní římsy větrného mlýna, na římsy byly osazeny prejzy, aby voda nezatékala do zdiva. A financoval rovněž komplexní výzkum objektu mlýna.,,Není to zas taková památka, jak se o tom mluví, jinak už bychom na to dávno dostali peníze. Já jsem kvůli tomu chodil po parlamentu po rukou, po nohou," říká starosta.

Kromě větrného mlýna jsou v obci Příčovy ještě další tři kulturní památky. Zámek se špýcharem a kaplí je v soukromém vlastnictví, ale majitelé o zchátralou, rozpadající se budovu evidentně nejeví zájem.

"Je to věčná škoda, bylo to moc hezký," posteskne si sedmaosmdesátiletá FrantíSka Vinařova.,Hlavně ty Študenti sem jezděj a zajímaj se o to."

Největší věhlas si tak Příčovy získávají díky hospodě U Simku, která je centrem veškerého kulturního a společenského dění v obci i okolí. Konají se v ní jak veřejná zasedání obecního zastupitelstva, tak pravidelné vepřové hody. A u všeho teče lobkowiczké pivo z nedalekého Vysokého Chlumce, které místní štamgasti a patrioti sami v "referendu" vybrali.

PETRA MORAVCOVÁ MF Dnes
Mlýn Příčovy
NEJVETŠÍ V EVROPĚ. Mezi vesnicí Příčovy a rybníkem Musik na Sedlčansku stojí zřícenina největšího větrného mlýnu v Evropě