Lidová pořekadla z Kolínska

text Martin Drahovzal