O pětici obrazů na kolínské radnici

V druhé třetině 19. století se rozhodla městská rada radikálně změnit podobu tehdejšího "rathausu". Součástí jeho novorenesanční přestavby měla být i sgrafitová výzdoba čelní stěny a vyhotovení pětice historických fresek. Roku 1887 požádali radní Josefa Vávru, autora obsáhlých Dějin královského města Kolína, aby navrhl, které výjevy z historie města by se na obrazy hodily nejlépe. Profesor Vávra vybral deset epizod, z nichž byla nakonec vybrána vítězná pětice, která zdobí radnici dodnes.

Samotné vytvoření díla bylo svěřeno známému akademickému malíři Adolfu Liebscherovi. Ten také vytvořil i oba obrazy českých králů Přemysla Otakara II. a Jiřího z Poděbrad, které jsou namalovány na měděném plechu se zlaceným pozadím a umístěny ve štítu po obou stranách nápisu "Radnice". Fresky byly dokončeny v létě roku 1888 a obyvatelé města mají od té doby na očích těchto pět výjevů z kolínských dějin:

  1. Král Přemysl Otakar II. prohlíží stavbu hradeb města Kolína, které nařídil vystavět.
  2. Císař Karel IV. pokládá v roce 1360 základní kámen k dostavbě katedrálního chrámu sv. Bartoloměje.
  3. Husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka se brání v Kolíně proti útoku spojených táborsko-sirotčích vojsk roku 1427.
  4. Král Václav IV. potvrzuje privilegia, udělená Kolínu předchozími panovníky.
  5. Švédská vojska vedená generálem Torstenssonem dobývají 13.června 1623 Kolín.

Prostřední a největší z pětice obrazů zachycuje v bitevní vřavě romantickou představu hrdinného hejtmana, který brání hradby svěřeného města proti nepříteli. Více než husitského předáka ale připomíná Alšovského Slovana a navíc událost, jíž se týká, nebyla z nejšlechetnějších.

MARTIN DRAHOVZAL
Pětice obrazů