O POŽÁRECH A SPÁLENIŠTÍCH

Léto přináší vždy radosti v podobě teplého počasí a osvěžující koupele v chladivých vlnách. Společně s nimi ale jako mihotavý stín kráčí plamenný přízrak letních požárů. Na troud vyschlé lesy se dokáží vinou nepozornosti v mžiku změnit v ohnivé peklo, s nímž člověk dosud marně bojuje. Naši předkové se ohnivého kohouta báli více než čert kříže. Jejich většinou dřevěné domy s doškovou (v lepším případě dřevěnou šindelovou) střechou byly pro ten neukojitelný živel dobrou potravou. Mnohá středověká města lehla za svou historii několikrát popelem a ve zkázonosných plamenech se ztratila spousta cenných památek. Ani Kolínu se požáry nevyhnuly.

První velký požár je doložen mezi lety 1413 - 1416, kdy z celého královského města zůstal stát pouze chrám sv. Bartoloměje, dominikánský klášter v místě pozdějšího hradu (a dnešního zámku) a deset domů. Pohřešováno po něm bylo na pět set lidí. V 16. století jakoby v předzvěsti hrůz blížící se třicetileté války zachvátily ničivé požáry Kolín hned několikrát, v letech-1568,1579,1587, 1589a 1597. Během války samotné shořely dvě třetiny města (čtyřicet domů) roku 1634, kdy byl Kolín obsazen císařskou armádou.

Největší a nejstrašnější požár se ale rozhořel 24.července roku 1796. Vznikl v samotném centru a ve chvíli se rozšířil na celé tehdejší město. Během jediné hrůzné hodiny /mizelo v plamenech 147 domů, všechny tři městské brány, kapucínský klášter i s kostelem, děkanství a oheň také zachvátil chrám sv. Bartoloměje. Obě jeho věže i se zvonicí vyhořely do základů a drahocenné zvony, mezi nimiž byl i nejslavnější kolínský posel dobrých zpráv Vužan, se žárem roztavily a zřítily.

Město se z následků požáru dlouho nemohlo vzpamatovat a odstraňovalo je ještě po napoleonských válkách.

Ačkoliv je u většiny požárů pachatel neznámý, u tohoto nejstrašnějšího kolínského ohně je znám nejen viník, ale i způsob, jak k požáru došlo. Ale protože lidská fantazie dokáže i ten nejobyčejnější příběh odít hávem bájeslovnosti, má i příběh o malém žháři dvě verze.

Kolínský zpravodaj
O požárech