O náhrobních kamenech v chrámu sv. Bartoloměje

Starobylý je chrám sv. Bartoloměje. Jeho gotické oblouky mají do kamene vtisknuty vzpomínky nejen na své slavné stavitele Matyáše z Arrasu a Petra Parléře, ale také na tisíce lidí, kteří v jejich stínu hledali bezpečí, útěchu i spásu.

Kdo prochází velebným tichem chrámu, nemůže přehlédnout pískovcové náhrobky, jež jsou na několika místech vsazeny do stěn. Pocházejí z hrobů v chrámu či ze zrušeného hřbitova za jeho jižní zdí. O náhrobku Jana Kolovrata Žehrovského, který se nachází na jednom z pilířů na levé straně vedle hlavního vchodu, byla již řeč.

Na opačné straně je v úrovni kněžiště umístěna ve zdi pravé lodě rozměrná, skoro dva metry vysoká pískovcová deska. Je nejstarším náhrobním kamenem v chrámu a pět století starý zub času k ní nebyl galantní. Přesto se na ní dá rozeznat vtesaný obraz dvou postav i text. V levé části stojí žena v přepásaném rouchu se šátkem na hlavě, která vztyčuje ruce k postavě vpravo. Tou je muž, prostovlasý a bezvousý, v dlouhé, širokými rukávy opatřené suknici. Je opásán mečem a levou rukou přidržuje erbovní štít. Na něm je vyobrazena ruka, držící suchou, rozsochatou větev. Ošlapáním setřelý nápis nad oběma postavami pak hlásá

"RVTHARDVS.DIMVT".

Jde o jméno jednoho ze starobylých kolínských rodů, jejichž předkové, ponejvíce německé národnosti, přišli do Kolína s kolonisty za vlády zakladatele města Přemysla Otakara II.

Ve 14. století je konkrétně doložen Hensl Ruthard, který si roku 1382 zakoupil dům v ulici Klášterní (dnes Kutnohorská) a jehož potomci žili v Kolíně i v následujících letech. Nakonec se ale nechali zlákat blyštivým stříbrem, které se dralo na povrch na nedalekém Kaňku, a přesídlili do expandujícího mladého města Hory Kutné. V jejích dějinách pak mužové i ženy Ruthardští zanechali hluboký, nesmazatelný otisk.

Kolín však natrvalo zůstal místem, kde svou slavnou minulost začali a náhrobek ve zdejším chrámu je toho němým důkazem.

Zpravodaj Města Kolína
Chrám sv. Bartoloměje