Neštětická hora není horou, spíše kopcem

Nestetice - Až budete mít jednou, třeba v neděli čas, zajeďte do Benešova a vydejte se po turistických značkách směrem na Neveklov. Asi o jedenácti kilometrech uvidíte odbočku na Neštětickou horu. Není to vlastně ani hora - spíš kopec. Koneckonců posuďte sami - Neštětická hora má nadmořskou výšku 536 metrů. Věřte mi ale, že až budete stát nahoře, budete mít pocit, že jste pokořili osmitisícovku!

Hora, celá porostlá lesem, je památným místem - právě tam bylo roku 1627 poraženo selské povstání vedené proti Pavlu Michnovi z Vacínova, tehdejšímu majiteli konopišťského panství.

Na činy svých předků lidé nezapomněli a v roce 1927 tam obyvatelé Neštětic postavili rozhlednu. Věří, že druhá taková jinde ve světě není.

Když vystoupáte po osmdesáti schodech nahoru, naskytne se vám výhled vpravdě originální! Smrk, borovice, bříza, lípa, třešeň... Ne, z téhle rozhledny není vidět do světa, , jen" do korun stromů.

Aby byl každý po výstupu nějak odměněn, umístili na vrchol rozhledny Neštětičtí jakousi výškovou knihu. Každý, kdo vyšplhal až nahoru, může zaznamenat své pocity a dojmy. Klub turistů Praha například napsal: "Stavitel - hříšník! Proč jste tu rozhlednu nepostavil blíž k té třešni?!"

Až se nabažíte výhledu, dejte se dál po červené a asi po jednom kilometru dojdete do vesničky Chvojínek. Víska leží v prudkém kopci a až úplně nahoře, na malém kulatém návrší, stojí kostelík. Pochází ze 13. století, ale jeho fasáda nese ještě stopy dob, kdy v Cechách vládla lehká renesance.

Toto místo není ledajaké. Na hřbitůvek, který se dá změřit deseti kroky, se vchází rozvrzanými, rozeschlými vrátky. V portále nad nimi se ohýbá pár stébel suché trávy. Cihlová zídka kolem hřbitova se rozpadá a zarůstá mateřídouškou. Zeď kostelíka je oprýskaná, ale vyhřátá od slunce. Pod návrším lány obilí a nad hlavou - nebe. V nejstarším hrobě odpočívá kněz Josef Černý, který působil v Neveklově na přelomu 18. a 19. století.

Zvláštní - kázat v krásném barokním kostele sv. Havla v Neveklově a přát si složit kosti na Chvojínku. Zvláštní - právě tato místa si vybral spisovatel Karel Nový pro děj svého románu Železný kruh.

Až budete mít.jednou, třeba v neděli čas - přijeďte se podívat, jaké umí být nebe jen nad Chvojínkem.

IVA MRÁZKOVÁ - MF Dnes
Neštětická hora
NEŠTĚTICKÁ HORA. Snímek kostelíka Chvojínek u Neveklova s pozadím Neštětické hory jsme do našeho archivu získali díky čtenáři Ferdinandu Beranovi z Neveklova.