Pod nádvořím zámku objevili sklepení

Žleby - Po udírně ze 16. století, která byla na zámku Žleby nalezena teprve před několika lety, je objevení sklepních prostor pod nádvořím druhým významným nálezem posledních let na jednom z nejvýznamnějších zámků v republice.

"Stalo se to loni při zahájení úprav zámeckého nádvoří," přibližuje objev, který by měl doplnit mozaiku života majitelů žlebského panství, vedoucí správy státního zámku Věra Beňová. "Přesto, že se ve sklepení nenašly kromě drobností žádné cennosti, je to pro nás v krátké době již druhý poklad." Původně byla na nádvoří pouze skála. S potřebami majitelů hradu a později zámku bylo nádvoří vyrovnáváno a dvakrát vydlážděno. "Rozhodli jsme se, že nádvoří dáme do podoby, v které bylo v devatenáctém století," vysvětluje Beňová první kroky vedoucí k objevu.

Při skrývce poslední dlažby objevili dělníci v hloubce půl metru dutiny, které, jak se později ukázalo, jsou vstupy do gotických sklepení.

"O nich jsme nevěděli, ale z prvních informací nás překvapilo i to, že jsou velice dobře zachovalá." Po objevení neznámých prostor pod nádvořím se do práce pustili průzkumníci - speleologové. Ti objevili několik podzemních místností sloužících pravděpodobně jako zásobárny vody či špižírny. Po jeskyňářích by měli přijít archeologové a památkáři, kteří zhodnotí, zda sklepní prostory lze zpřístupnit či nikoli, i to, jak náročné úpravy by pro to musely být podniknuty.

"Pro veřejnost asi nebudou přístupné. Kdyby se ale ukázalo, že mají opravdu značnou vypovídací hodnotu, byla bych ráda, kdyby je mohli vidět i návštěvníci," přeje si kastelánka. "Zatím o tom nikdo moc neví, uskutečnil se jen první průzkum. Další nás čekají na jaře." Jak dlouho bude průzkum probíhat, nedokáže dnes nikdo odhadnout. Nikdo zatím ani neví, jak rozsáhlé podzemí ve skutečnosti je a kolik by stálo jeho případné kompletní odkrytí. Přestože objev podzemí je poměrně významnou událostí, jeho zpřístupnění není pro správu zámku prioritou. "Tou je oprava fasád," říká Beňová.

Po dokončení prací na nádvoří budou návštěvníci, jichž ročně zavítá do zámku na 50 000, šlapat po zcela nové dlažbě. Dláždění by mělo být hotové do konce dubna.

"Turistická sezóna sice začíná již prvního dubna, ale vzhledem k zimě, která nás zdržela a objevení sklepení žádáme o odklad otevření zámku. Proto by první návštěvníci měli pravděpodobně přijít až prvního května," říká Beňová, která na zámku pracuje již dvaadvacet let.

Vzhledem k zatím neuzavřenému rozpočtu nedokáže kastelánka s jistotou určit, zda budou pro turisty otevřeny ve druhém návštěvnickém okruhu další tři místnosti. "Přáli bychom si to, snažíme se tyto nové místnosti otevřít, ale uvidíme, jak se situace vyvine," říká kastelánka s tím, že zámek Žleby má hned po světové sbírce na Konopišti jednu z nejvýznamnějších evropských sbírek zbraní. Ty jsou dominantními předměty překrásné, původně gotické stavby. Kromě nich mohou milovníci historie a uměleckých řemesel ve Žlebech vidět i precizně vyvedené napodobeniny anglických romantických interiérů.

Přestože pravděpodobně nezůstane vstupné na stejné úrovni jako loni, nepočítá vedoucí správy zámku s drastickým navýšením cen vstupenek a s ním i poklesu zájmu turistů. Vždyť cena vstupenky pro dospělého na první okruh činí zatím 50 korun, na druhý okruh jen o deset korun více; "K tomu ale návštěvníci mohou využít výrazně zvýhodněné takzvané rodinné vstupenky," dodává Věra Beňová, vedoucí správy státního zámku Žleby.

ZDENEK KELLNER - MF Dnes

VZÁCNÝ NALEZ. Pod nádvořím žlebského zámku byly objeveny gotické sklepní prostory. FOTO: ARCHIV MF DNES