O převeliké zvědavostí lidské a synu pražského rabína Lowiho

V dobách císaře alchymistů Rudolfa II. žil v Praze proslulý židovský zemský rabín Jehuda ben Lówi. Věnoval se mnohým vědám exaktním jako byla matematika či astronomie, ale také v té době oblíbené astrologii a mnohými byl i považován za kouzelníka. Jeho příběh se stvořením hliněného golema je dobře znám. Měl syna, který prý dostal jméno po svém dědu Becalel. Jednoho dne potřeboval poslat rabín Lówi do Uher důležitý list, který však nechtěl svěřit někomu nespolehlivému. A kde vzít lepší jistotu, že úkol bude splněn, než u členů vlastní rodiny? Proto pověřil tímto důležitým poselstvím Becalela. "Jeď," řekl mu, "a dopis přísně střež a v cíli jej neporušený odevzdej. Za žádnou cenu však do něj nesmíš nahlédnout!" Becalel vsedl na koně a vydal se na cestu. Když druhého dne večer dorazil do Kolína, kde měl ve zdejší početné komunitě řadu přátel, zůstal na pohodlný nocleh.

Jenže s přáteli se dobře sedělo i pilo, a když se šel Becalel odebrat na lože, začalo mu vrtat hlavou, co tak důležitého otcův list obsahuje, že do něho nesmí nahlédnout. A zvědavost, snad i podpořená vínem, zapracovala. Mladík vzal dopis a otevřel ho. V tu chvíli jako blesk z čistého nebe zasáhla Becalela nečekaná smrt.

Kolínští Židé se z úcty k jeho slavnému otci rozhodli dopravit jeho tělo do Prahy, aby tu mohlo spočinout na staroslavném hřbitově. Jaké bylo ale jejich překvapení, když zjistili, že koně nemohou se smutečním vozem pohnout. Nepomohlo ani, když byly zapraženy další páry silných valachů. Rozhodli se proto vypravit poselstvo do Prahy, aby se poradilo s učeným rabínem. Sotva prý muži vstoupili do Lowiho komnaty a řekli, odkud jsou, přerušil je velký Jehuda slovy: "Přicházíte mi hlásit smrt mého syna Becalela a jdete se ptát, co máte udělati s jeho mrtvolou, kterou nemůžete dopraviti do Prahy, Pochovejte klidně mého syna na svém hřbitově. Jest tam dosti zasloužilých mužů, kteří jsou hodní cti, aby můj syn odpočíval vedle nich."

Jak pravil moudrý rabín, tak se také stalo. Becalel, syn Jehudy ben Lowa, od těch dob spočívá pod plochým náhrobkem uprostřed kolínského židovského hřbitova. Jeho hrob je nenápadný. O to však slavnější.


Foto: Hned za železnými vraty stával do poloviny zasypán pískovcový náhrobek Samuela Maizla. Dnes je diky restaurátorům vyzdvižen celý na povrch a očištěn.
Židovský hřbitov
Foto: Becalel, syn známého pražského rabína Jehudy ben Lówa již čtyři století odpočívá pod trojúhelníkovým náhrobkem uprostřed starého židovského hřbitova.
Martin Drahovzal