Kladruby byly ves dřevorubců

S místním jménem Kladruby se v Čechách často setkáváme. V nejstarších dokladech mívá toto jméno i tvar Kladeru-by či Kladoruby (Claderubi, Cladorubi). S těmito podobami jména se střetneme ještě na Moravě. Jméno Kladruby vzniklo totiž z tvaru 4. pádu množného čísla staročeského slova kladerub, kladorub -"dřevorubec", a znamenalo proto ves rubačů klád, tedy dřevorubců, dnes bychom řekli "lesních dělníků".

Staročeské slovo "kláda", které je základem tohoto místního jména, znamenalo totiž ve starší době nejen "břevno", ale i "vzrostlý les". Do takových hvozdů se pak pouštěli pilní kladorubi, kteří nám tak založili na mnoha místech naší vlasti obce zvané dnes Kladruby.

Naše středočeské Kladruby leží nedaleko Vlašimi směrem k Trhovému Štěpánovu. Nade vsí na úpatí Kostelíka (Kladrubské hůry) se rozkládá komplex Rehabilitačního ústavu pro choroby pohybového ústrojí, který si pochvalují vděční pacienti.

Díky kladrubským běloušům jsou snad v celých Čechách nejznámější Kladruby nad Labem (okres Pardubice). Tam dovezl v roce 1552 pozdější císař Maxmilián II. několik španělských koní. V roce 1579 pak byl založen hřebčín, který sice v roce 1756 během války vyhořel, ale zásluhou císaře Josefa II. byl pak znovu obnoven. Od té doby tu pokračuje nepřetržitý chov nádherných staro-španělských i neapolských koní.

Významnější a starší jsou však Kladruby v okrese Tachov, a to díky založení zdejšího kláštera (r. 1115) knížetem Vladislavem L, který tu je pochován. V roce 1785 byl klášter v Kladrubech zrušen a později přestavěn na zámek.

Areálu bývalého kláštera dominuje katedrála. Byla to největší stavba v Čechách (s délkou téměř 93 m), dnes je druhá po chrámu svatého Víta. Během dalších let byl celý objekt několikrát zrušen a vypálen (Jan Žižka 1421) a silně zdevastován.

Katedrála byla sice v roce 1233 dostavěna jako dvou-věžová románská bazilika, ale J. B. Santini ji v letech 1712 - 1726 přestavěl do dnešní barokně-gotické podoby.

Během socialistické reformy zemědělství v padesátých letech byla katedrála dokonce využívána jako skladiště obilí. Co by tomu řekli naši předkové, kteří ji stavěli?

LUDMILA ŠVESTKOVÁ - MF Dnes 15. 8. 2001

Kladruby
MISTO K ZOTAVENÍ. Zřejmé nejznámější rehabilitační ústav pro choroby pohybového ústrojí se nachází nade vsí Kladruby, kterou před staletími založili dřevorubci. FOTO: MAFA - RADEK CIHLA