Jména podle domovních znamení

O vsi Otryby, která je Situována u Uhlířských Janovic, nacházíme první písemnou zmínku v 1. polovině 14. století. Při výčtu historických dokladů zjistíme zajímavou skutečnost, že již v polovině 15. století existoval paralelní název Otruby: "1322 - Bouzlaus de Otrib, 1352 až okolo 1405 - Otryb, Otrib, 1439 - Odrybie, 1447 - de Otrub, 1544 - Wotryby, 1571 (1566) - dvůr Wotrubsky, ves Wotruby, 1654 - ves Wotryby, 1677 - Wotrub, 1724 - Wotrubi, 1904 - Otruby, t. Votruby".

Prvotní tvar tohoto místního jména byl Otryby. Jazykovědec A. Profous předpokládá, že šlo o ves Otrybovy rodiny. Jméno Otryby bylo časem změněno v posměšné jméno Otruby, podle slova otruby 'slupky ze semletého obilí', z něhož vznikla nadávka otruba 'hlupák' a posléze i příjmení Otruba, Votruba.

Jméno Otryby klade A. Profous do souvislosti s příjmeními, která byla dána podle rodiště a bydliště. V Profousově monumentální práci o místních jménech v Čechách se mj. uvádí: "... s Janem Žábou čili od žáby ... tak vznikla i příjmení Othaj... Otrole (Odrole, od Role Havel...)." Částí města Slaného je i původně samostatná ves Otruby. Jméno této vsi bylo prvotně taktéž Otryby (1548 Otrib). Počínaje 17. stoletím je toto místní jméno zapisováno výlučně s hláskou "u" ve kmeni, eventuelně též s náslovným V-, tedy Otruby, Votruby.

Ve středních Čechách, v blízkosti Hořovic, se nachází dříve samostatná ves Otmíče, která je částí obce Praskolesy: "1227 Otemeci... 1398 in Othmiecz ... 1470 v Otmiecích ... 1713 Wottmicže ... 1854 Otmice (Otmiky), 1904 Votmíče, t. Otmíče...".

Prvotní staročeské "ot mieče" s významem "od míče" dalo příjmení Otmieč. Z něho pak bylo vytvořeno místní jméno Otmieči, ze kterého se postupným jazykovým vývojem vytvořila podoba Otmíče, tedy ves Otmíčů, to jest Otmíčovy rodiny. Obecně lze konstatovat, že podle domovních znamení vzniklo nemálo našich příjmení, kupř. též Anděl (dům U anděla), Kotva (dům se znamením kotvy), Závojský (dům U závoje), Vocloň (dům U slona).

JITKA MALENlNSKÁ Ústav pro jazyk český AV ČR - MF Dnes