Historické nahlížení do kalendáře města Kolína

text Martin Drahovzal
Budova spořitelny
Budova bývalé České spořitelny, která byla otevřena v březnu r. 1926
Kolínské ghetto
Pohled do bývalého židovského ghetta, dnešní ulice Na Hradbách