JAK BYT FIT PO PADESÁTCE?

PROČ SE HÝBAT?

Kolem padesátky již většinu lidí začínají trápit různé potíže a neduhy. Patří k nim bolesti v zádech, nemoce srdečně cévní, nadváha atd. Pohyb není všelék, ale jak v prevenci, tak při kompenzaci mnohých těchto neduhů může sehrát významnou roli. Pravidelný pohyb je pro staršího člověka prospěšný jak po stránce tělesné, tak i duševní:

Čím je člověk starší, tím více je třeba, aby si cílevědomě reguloval svůj pohybový režim. Jen tak lze prodloužit biologický věk, udržet si i ve vyšším věku zdraví, dobrou fyzickou a psychickou kondici.

ČEMU DÁT PŘEDNOST

Fyziologické procesy stárnutí jsou doprovázeny některými tělesnými i duševními změnami, které je třeba respektovat:

Existují přirozeně značné individuální rozdíly, jež jsou dány nejen geneticky, ale i celkovým způsobem života, výživou, životním prostředím a také předchozím pohybovým režimem. Ti, kteří po celý život cvičili, sportovali, si mohou dovolit mnohem více a mohou většinou pokračovat ve svém oblíbeném sportu. I oni však musí postupně omezovat:

Těm, kteří po padesátce chtějí opět po delší době s pohybem začít, lze doporučit především pohybové činnosti, jež vycházejí z přirozených dovedností - chůzi, běh, jízdu na kole, plavání. Zvláště vhodná je kombinace:

JAK SE HÝBAT

Mnoho lidí se domnívá, že mají pohybu dost. Naběhají se v práci, doma, najdou si i chvilku pro pohyb ve volném čase. A přesto jim "narůstá bříško" a při výstupu do 4. patra lapají po dechu. A tak se ptají: "Proč právě mně pohyb nepomáhá?" Jim, ale i všem ostatním chceme připomenout 3 hlavní zásady, neboť nedodržení, byť jen jedné z nich, může celé naše úsilí pokazit:

Z publikace Českomoravský FIT Kalendář