Uhlířské Janovice - buď fit 2

Vítám vás u druhého dílu. Samozřejmě je třeba začít s tím prvním, kde jste si mohli zjistit odpovídající hmotnost, zkusit Cooperův běh a pár dalších věcí.

ballStep test

Slouží k posouzení výkonnosti srdečně cévního systému, potřebujeme židli či lavici vysokou 50 cm pro muže a 40 cm pro ženy a stopky.

Postavíme se jednou nohou na lavici, druhou na zemi (plným chodidlem). Na pokyn začneme vystupovat na lavici a sestupovat z ní tempem 30 výstupů za minutu tak, že jedna noha zůstává stále na lavici. Nohy můžeme střídat, ale o nic (ani koleno) se neopíráme! A musíme dodržovat určené tempo. Vystupujeme a sestupujeme max. 5 minut (tj. max. 150 výstupů). Pokud to nedokážeme, je to s naší kondicí velmi špatné.

Ihned po skončení si v sedě změříme tepovou frekvenci po dobu 10s. a po 1, 2 a 3 minutách po skončení testu (tj. mezi 60-70 s, 120-130 s, 180-190 s po skončení testu). Index zdatnosti IZ dostaneme jako IZ = 50 * doba cvičení (s) / (3 * součet tří tepových frekvencí).

Tuto hodnotu porovnáme v tabulce:

Body
Tělesná zdatnost
<54
velice slabá
55-64
podprůměrná
65-79
průměrná
80-89
nadprůměrná
>90
vynikající

Nebo použijeme následující formulář:

Délka cvičení s
Tep 60-70s tepů
Tep 120-130s tepů
Tep 180-190s tepů
Index zdatnosti:
Hodnoceni:

ballStupínková ergometrie

Tento test je velmi podobný tomu předchozímu a změří adaptivitu vašeho organismu. Spočívá ve dvou až třech po sobě jdoucích 5-ti minutových cvičení. Podobně jako v předchozím testu vystupujte 5 minut na stupíneks frekvencí 30 výstupů za minutu, stupínek tentokrát vysoký 25-35 cm. Ihned po cvičení si změříme tep. Hned poté vystupujeme opět a to buď s vyšší frekvencí (40 výstupů za minutu) nebo na stupínek výšky 40 cm, opět pět minut. Po druhém cvičení opět hned změříme tepovou frekvenci. Pokud nepřesahuje 156 tepů/min, zaředíme ještě třetí cvičení (opět rychlejší, nebo stupínek výšky 50 cm) a po pěti minutách změříme frekvenci. Tyto hodnoty zadáme do následujícího formuláře:

Vaše hmotnost kg
1. tep tepů/min
1. výška schodu cm
1. frekvence výstupů výstupů/min
2. tep tepů/min
2. výška schodu cm
2. frekvence výstupů výstupů/min
3. tep (případný) tepů/min
3. výška schodu cm
3. frekvence výstupů výstupů/min
W170: kpm/min
W170/hmotnost: kpm/min/kg

Výsledkem je tzv hodnota W170, což je vlastně energie nutná ke zvýšení vaší tepové frekvence na srdeční tep 170 tepů/min. U zdravého muže by měla být cca 1000 kpm/min (tj. 15 kpm/min/kg), u ženy alespoň 600 kpm/min (tj. 10 kpm/min/kg)

ballPohlaví vašeho dítěte

Noa na závěr opět něco pro pobavení. Občas se objeví informace, že existuje metoda určení pohlaví dítěte podle datumu jeho očetí. Jedna z těchto metod se občas označuje jako metoda mladší krve. Tuto metodu si můžete vyzkoušet i vy a zjistit, jaké se vám (! může !) narodit dítě. Rád bych předeslal, že je to spíše pro pobavení, než seriozní věda, já bych podle této metody měl být holčička a můj bratr také ....

Datum narození otce (mesic.rok)
.
Datum narození matky (mesic.rok)
.
Předpokládané početí (mesic.rok)
.
Předpokládané narození (mesic.rok)
.
Předpokládané pohlaví

Znovu zde zdůrazňuji, že metoda je to nespolehlivá a neberu za ni žádnou zodpvědnost, nechoďte za mnou s dětskými věcmi, které jste koupili na chlapečka a narodilo se vám děvčátko, či naopak.

Tak to je pro dnešek vše. Doufám (a přeji vám), že jste dopadli dobře. Pokud ne, není třeba zoufat, ale začít s tím něco dělat. Hezká procházka, projížďka na kole, rekreační sport, to všechno jsou věci, které vám mohou spíše prospět. A na věku a výkonnosti vůbec nezáleží. Radost z pohybu, to je ta pravá odměna.