Drachkov byl známý svou tvrzí

V dřívějších dobách byl Drachkov známý pro svou tvrz, která stála na výšině vpravo od vjezdu do poplužního dvora. Vpředu chráněna rybníkem, po stranách příkopem a valem. Měla tři křídla, do průčelního byl vstup po můstku od vjezdu do dvora.

O vznik rodu z Drachkova se zasloužil Hrdibor, který byl v letech 1404 - 1417 královským komorní-''keiiinaTočníku. Ve 2. polovině 15. století tady žili Steblencové z Drachkova a od roku 1608 vlastnila území s tvrzí Kateřina Říčanská ze Smiřic. Později připojila drachkovský statek ke svému Léštnu, nynějšímu Líšnu, její matka Dorota ze Šternberka. Od léštenského panství byl Drachkov oddělen v roce 1661, kdy je získal Jan Václav Novohradský z Kolovrat.

Z odhadu majetku panství, který byl v 17. století pořízen, lze usoudit na stav zdejšího panského sídla. Drachkovská tvrz byla vystavěna z kamene, hořejší patro bylo postaveno z "lepenice". Tvrz byla pokryta šindelem.

V roce 1678 koupil Drachkov Jan Bohumír z Purkstalu, který byl známý jako trýznitel poddaných. Po roce 1708, kdy byl Drachkov připojen k tloskovskému panství, přestala tvrz sloužit k bydlení, pustla a nakonec byla na jejím místě postavena velká sýpka obdélníkového půdorysu. Přitom byl zasypán její příkop a val srovnán se zemí. Sypká zde stojí doposud, využívají ji zemědělská družstva.

Soňa Straková - MF Dnes